Autorizatii

Top Arhiv este autorizata de Arhivele Nationale pentru urmatoarele servicii: Legatorie, Pastrare si Conservare, Prelucrare Arhivistica, Utilizare a documentelor detinute.

autorizatie legatorie